1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
مولفه های شفافیت در مدیریت شهری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
شفافیت ، مدیریت شهری
سال 1394
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

در میان تحولات بنیادین مدیریت امروزه موضوع شفافیت نقشی بی بدیل برای کنترل صاحبان قدرت محسوب می شود .مدیریت شهرهای بزرگ امروزی از این قائده مستثنی نیستند . شناخت مولفه های شفافیت اولین گام برای حصول به روابط مدیریتی شفاف است.