1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش کیفیت زندگی شهری و ارایه راهبردهای بهبود نمونه موردی نواحی سه و چهار شهر ساری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سنجش کیفیت زندگی ، راهبردهای بهبود ، بافت شهری ، شهر ساری
سال 1395
پژوهشگران نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)

چکیده

مقایسه و بررسی موضوع کیفیت زندگی در بافتهای شهری از جمله مباحث قابل توجه برای کاهش مشکلات شهرها و افزایش رضایتمندی در طرحهای توسعه شهریقلمداد می شود . شهر ساری دارای تفاوتهای حایز اهمیتی درکیفیت زندگی است.