1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در باز آفرینی بافت تاریخی شیراز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرمایه اجتماعی ، باز آفرینی شهری ، بافت تاریخی ، شیراز
سال 1395
پژوهشگران نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان میراث ماندگار جوامع بشری ابزارهای نوینی برای تهیه طرحهای باز آفرینی به ویژه در بافتهای تاریخی در اختیار گذاشته است . بافت تاریخی شیراز فرصتهای قابل توجهی در ای زمینه دارد.