1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش پراکنده رویی شهری در منطقه کلان شهری مشهد
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سنجش،پراکنده رویی، بافت شهری،کلانشهری ،مشهد
سال 1395
پژوهشگران نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)

چکیده

شناخت موضوع پراکنده رویی و مقایسه بافتهای مختلف شهری از موضوعات جدید و قابل توجه شهرسازی است در کلان شهر مشهد این پراکنده رویی از عوامل مختلفی تبعیت می کند که اختصاص به شهر مشهد دارد.