1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش کیفیت زندگی شهری در دو بافت شهری و خودرو نمونه موردی منطقه یک شهرداری تبریز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کیفیت زندگی، بافت شهری، تبریز ، سنجش کیفیت
سال 1395
پژوهشگران نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)

چکیده

سنجش کیفیت زندگی یکی از ابزارهای تشخیص رضایتمندی در محیط شهرهای امروزی است . شناخت ویژگیهای مرتبط با بافتهای متفاوت در شهرها تبیین راهکارهای تهیه طرحهای جدید را به دنبال دارد . در این پژوهش مشخص شد که میزان رضایتمندی در بافت برنامه ریزی شده نسبت مطلوبتری دارد.