1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
بوم محوری در شهرسازی با تاکید بر آب
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بوم، آب ، شهرسازی، آب مجازی
سال 1395
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

بوم محوری در شهرسازی با تاکید بر آب گسترش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها در سده های اخیر مجموعه ای از مباحث و مشکلات و معضلات ناشی از تغییر شیوه زیست و نعامل با محیط برای جوامع شهری را به وجود آورده است. در این خصوص شهرها برای تامین نیازهای ساکنین خود تغییرات زیادی را در محیط پیرامون و حتی در کوه ها جنگل ها ، رودخانه ها، دریاها و دشتهای دوردست نیز ایجاد کرده اند. ادامه این روند تخریب و از هم پاشیدگی اکوسیتم های طبیعی رارقم زده است . و به دنبال آن بحران زیست محیطی هم در زمینه های آلودگی هوا ، آب وهم محیط اجتماعی و اقتصادی ساکنین مجنمع های زیستی و مناطق پیرامونی آنها به وقوع پیوسته است. براین اساس موضوع طرح های منطبق با ویژگیهای محیطی و نگرشهای بوم محوری همراه با اولویت توجه به کاهش مصرف انرژی و هزینه های گزاف تامین نیازهای زندگی در شهرها دغدغه اساسی متخصصان و کارشناسان ذیربط شده است. ارائه راه کارهای مختلفی نظیر روشهای کاهش مصرف انرژی و توجه اکید به قابلیتها و توانهای محیطی و الزامات ناظر بر کاهش پسماندهای شهری در کنار افزایش روز افزون هزینه های تولید انرژی و تامین آب به عنوان حیاتی ترین عنصر زندگی انسان ها چندین رویکرد درعرصه پژوهشهای محیطی و شهرسازی ایجتد کرده است. رویکرد بوم محوری درشهرسازی از نگرشهای تاثیرگذاری تلقی می شود که به واسطه آن الزامات پیشنهادها واهداف راهبردی زیرقابل تاکید است. - تغییر در استانداردهای موجود درچارچوب الزامات محیطی - تدوین شاخصهای جدید مرتبط با ویژگیهای مکانی - تجدید نظر در شیوه های تامین ، توزیع و مصرف آب در شهرها همراه با روشهای کاهش تولید فاضلاب شهری - راهکارهای تفکیک فاضلاب سیاه از خاکستری در مبدا یعنی ساختمانهای شهری - تعبیعه مخازن آب در ساختمانها برای جمع آوری آب باران و روشهای تفکیک آب شرب از مجموعه آب مصرفی - روشهای ذخیره واستفاده از آب باران در مدارس ، مراکز آموزشی و پارکهای شهری - بازیافت و استحصال آب منطبق با اصول مناسبات محیطی - بررسی رد پای آب و محاسبات آب مجازی - کاهش سرانه آب و فاضلاب - کنترل عوامل آلوده کننده آب ، خاک و هوا و تعیین جرایم سنگین برای تخلفات در این زمینه ها - تدوین ضوابط و مقررات عمومی و جداول مالیاتی متنوع جهت کاهش مصرف آب - جایگزینی تولید و استفاده از انرژیهای پاک - برنامه ریزی برای ایجاد خانه محله و در نها