1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه تبیینی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
شناسایی شیوه های جاسوسی
سال 1401
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

کارگاه تبیینی با موضوع شناسایی شیوه ها و شگردهای جاسوسی از سوی سرویسهای حریف در دانشگاه مازندران تشکیل شده است