1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی ،‌ ویژه اعضای هیات علمی "
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
پیشگیری ، مداخله
سال 1401
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

کارگاه آموزشی برای آشنایی و شیوه بررسی روانشناسی در موضوع خود کشی از تصمیم تا اقدام این کارگاه برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تشکیل شده است .