1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح اندیشه تمدن ساز
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
اندیشه تمدن ساز
سال 1402
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

شرکت در گروه هم اندیشی در طول چهار ماه هفته ای یک جلسه 2 ساته از اردیبهشت تا مرداد 1402 در این کار گروه راهبردهای عملی و کاربردی الهی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.