1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه پژوهشی ژیرو
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه پژوهشی ژیرو
سال 1402
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

نشست تخصصی به منظور استفاده مطلوب از سامانه ژیرو