1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل گفتمان برنامه ربزی و طراحی شهری مازندران و کشور
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی و طراحی شهری ، مازندران
سال 1401
پژوهشگران نصرت اله گودرزی

چکیده

گزارش نشست تخصصی هفته پژوهش عنوان : تحلیل گفتمان برنامه ریزی و طراحی شهری مازندران و کشور زمان: روز دوشنبه مورخ 21 / 9 / 1401 مکان : سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران در ابتدا دبیر اجرایی نشست ، ضمن توضیح اهمیت و ضرورت پژوهش و تاثیر آن برمصوبات نهادهای قانونگذاری در عرصه های شهری و سکونتگاههای کشور نظیر شوراهای اسلامی در شهرهای ایران و لزوم بررسی نتایج اجرایی برگرفته از آنها به معرفی شیوه ارایه و هم چنین پخش مستند دستهای آلوده که توسط شبکه مستند صدا و سیمای کشوردر خصوص تخریب باغها و مسایل حاد محیط زیست و آلودگی هوای شهر تهران تهیه شده است اشاره نموده و توضیحاتی به حاضرین جلسه (شامل دانشجویان رشته های شهرسازی و معماری و سایر رشته های مرتبط) ارایه نمودند. در این خصوص واکاوی مصوبه شورای دوم شهر تهران موسوم به برج باغ که با هدف حفظ ونگهداری باغات تهران با مساحت پانصد متر مربع و بیشتر در سال 1382 به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که حد اکثر 30 درصد از مساحت باغ به احداث برج اختصاص داده شود و 70 درصد باغ و فضای سبز و مشجر نگهداری شود . لیکن در ادامه مجموعه باغات مشمول این مصوبه نه تنها باغ و اشجار آن حفظ نشد بلکه بخش قابل توجهی از ساختمان و برجهای مسکونی و اداری و حتی تجاری به بخشهای عمدتا شمال و شمال غرب تهران افزوده شد . در همین رابطه تصاویر و مستندات فیلم برای حاضرین مبسوط توضیح داده شد. روند تخریب باغات شهر تهران بعد از این مصوبه شدت زیادی گرفته و کاهش میزان اکسیژن تولیدی فضاهای سبزو باغات با عمر چندین صد ساله در شهر تهران و افزایش میزان آلودگی طی سالهای اخیر کاملا مشهود است. لذا با توجه به تصمیمات مشابه در برخی از شوراهای شهر و روستا بیم آن می رود که استان مازندران نیز با تخریب فضاهای باغات و مزارع مواجه شده و روند تخریب محیط زیست شهری منجر به تخریب سرمایه های طبیعی و اقتصادی گردد. دراین نشست تخصصی اعضای هیات علمی گروه شهرسازی حاضر در جلسه ضمن تاکید بر اهمیت قوانین مربوطه به ترتیب ذیل نسبت به واکاوی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف اظهار نظر نمودند. دکتر حق جو : جریان تخریب محیط زیست شهری صرفا با تهیه طرحها و برنامه ها قابل کنترل و مها رنیست در این رابطه زیانهای وارده به محیط زیست شهری بسیار فراتر از آن چه مشاهده می شود ، علاوه بر از بین رفتن سرمایه های محیطی به نظام مالکیت و لزوم بازنگری در شیوه اتخاذ تصمیمات اشاره نمودند. دکتر میثاقی : نظام برنامه ریزی و طراحی شهری ایران با وجود قوانین و مقررات متعدد با حضور عوامل مختلف دچار ضعف ساختاری و کارکردی است در این خصوص علاوه بر مشکلات تهیه طرح ها و نبود اطلاعات و آمار مناسب و هزینه های مترتب زمان صرف شده در سیستم اداری را در این رابطه مهم عنوان کردند . دکتر اسدی : پیچیدگی سیستم شهر و اهمیت چهار عامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و مدیریت که نیاز به تبیین مفهومی در بین نقش و عملکرد هر کدام از آنها در سطوح شهری و منطقه ای تاکید نمودند . دکتر محمودی : مجموعه قوانین موجود به ویژه ماده 14 قانون زمین شهری در شکل گیری این روند بسیار حائز اهمیت است . لذا با واکاوی تصمیمات مرتبط با این قانون از تخریب بیشتر محیط زیست می توان جلوگیری نمود. در انتهای جلسه دبیر اجرایی نشست بر اهمیت شناخت مسایل و پرهیز از اقدامهای موازی و جایگزینی عقلانیت استراتژیک به جای روشهای پارامتریک با توضیح روشهای استراتژیک تاکید نمودند تصمیمات استراتژیک سهم قابل توجهی در نظام معنا کاوی به جای تبیین روشهای مرسوم علت کاوی در اختیار بازیگران عرصه های نظام برنامه ریزی قرار داده است و مفهوم تبیین واقعیت از ابعاد مختلفی باید به دقت مورد بازبینی قرار گیرد . نصرت اله گودرزی دبیر نشست