1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
ویلامزرعه، نیاز انسان معاصر ، حق اجتماعی ، عدالت فضایی
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
ویلا مزرعه
سال 1401
پژوهشگران عبدالکریم بهجت پور ، بابک داریوش ، امیرعباس ابوطالبی ، روح اله رحیمی ، نصرت اله گودرزی

چکیده

تاریخ معماری ایران شاهد ایجاد باغ های بسیار زیبا و با هویت اصیل فرهنگ ایرانی است .در تاریخ معاصر با ایجاد تقاضای احداث ویلا به عنوان یک مجموعه مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای انسان در برابر فشارهای ناشی از زندگی شهری جایگاه ویژه ای در مباحث معماری و شهرسازی شک گرفته است . در این خصوص آقای امیرعباس ابوطالبی کرسی ترویجی با عنوان"ویلامزرعه، نیاز انسان معاصر ، حق اجتماعی ، عدالت فضایی" ارائه نموده و توسط این جانب نصرت اله گودرزی به عنوان ناقد مورد نقد علمی قرار گرفته است.