1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
ویلا مزرعه؛ نیاز انسان معاصر، حق اجتماعی، عدالت فضایی
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
ویلا مزرعه؛ نیاز انسان معاصر، حق اجتماعی، عدالت فضایی
سال 1401
پژوهشگران امیرعباس ابوطالبی ، عبدالکریم بهجت پور ، بابک داریوش ، روح اله رحیمی ، نصرت اله گودرزی

چکیده

ویلا مزرعه؛ نیاز انسان معاصر، حق اجتماعی، عدالت فضایی