1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات درس

عنوان برنامه ریزی مسکن
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات