1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج اولین جواب باردار سیاه چاله ای: سیاه چاله ی شتابدار سه بعدی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سیاه چاله سه بعدی- سیاه چاله ی شتابدار- جواب های باردار
سال 1402
پژوهشگران بهزاد اسلام پناه

چکیده

در این سخنرانی به بررسی سیاه چاله های سه بعدی باردار پرداختیم و سپس میدان های غیرخطی را معرفی کردیم. در نهایت با استفاده از میدان های غیرخطی، جواب های باردار سیاه چاله ای شتابدار سه بعدی را معرفی کردیم.