1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
سیاهچاله های شتابدار باردار BTZ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
Accelerating black hole, Maxwell field, Conformal invariant power Maxwell field, BTZ black hole
سال 1402
پژوهشگران بهزاد اسلام پناه

چکیده

استخراج جواب های سیاهچاله ای که خصوصیات فیزیکی متفاوتی با سایر سیاهچاله ها دارد، اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار میدهد. در این طرح اولین جواب سیاهچاله ی شتابدار باردار سه بعدی استخراج شد. در واقع هدف اصلی طرح، بدست آوردن جواب های سیاه چاله های شتابدار باردار در سه بعد بود. بعد از استخراج جوابهای سیاهچاله ای به بررسی خصوصیات هندسی آنها پرداختیم. یکی از ویژگی های مهم و جالب توجه مربوط به رفتار مجانبی این جواب ها است که کاملاَ وابسته به بار الکتریکی، پارامتر شتاب، ثابت کیهان شناسی و مختصهی زاویه ای بود. با در نظر گرفتن جوابهای بدست آمده به بررسی خصوصیات ترمودینامیکی پرداختیم.