1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
ستاره های انرژی تاریک در رنگین کمان گرانشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ستاره های انرژی تاریک، رنگین کمان گرانشی، ساختار ستاره ها
سال 1401
پژوهشگران غلامحسین بردبار ، عالیه باقری تودشکی ، بهزاد اسلام پناه

چکیده

در این پژوهش، ما با حل معادلات میدان در رنگین کمان گرانشی، معادله تولمن–اوپنهایمر–ولکوف (TOV) ناهمسانگرد را برای ستاره های انرژی تاریک به دست می آوریم. در مرحله بعد، به منظور مقایسه با نتایج گرانش اینشتین، از تابع جرمی تولمن-میتز-ویتمن برای تعیین کمیتهای فیزیکی ستاره های انرژی تاریک استفاده میکنیم. سپس با فرض اینکه سطح ستاره یک ابرسطح است، چگالی انرژی و فشار سطحی را به دست میآوریم . کمیتهای به دست آمده در رنگین کمان گرانشی، به حالت استاندار ستاره های انرژی تاریک نزدیکتر هستند. همچنین نتایج نشان میدهند که رنگین کمان گرانشی قادر است مدل را در نزدیکی منطقه انتقال فاز تغییر دهد.