1403/03/03
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
گراواستارهای سه بعدی در رنگین کمان گرانشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گراواستار، گرانش سه بعدی، رنگین کمان گرانشی
سال 1401
پژوهشگران حریه برزگر ، غلامحسین بردبار ، بهزاد اسلام پناه ، محسن بیگدلی

چکیده

در این مقاله، گراواستارهای سه بعدی را در رنگین کمان گرانشی بررسی می کنیم و ضرایب متریک را در سه ناحیه درونی، بیرونی و میانی بدست می آوریم. پارامترهای فیزیکی گراواستارها مانند طول ویژه، انرژی، آنتروپی را محاسبه می کنیم. نتایج حاصل بیانگر آن است که پارامترهای فیزیکی به طور قابل توجهی به توابع رنگین کمان بستگی دارند.