1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
تحول اجرام فشرده شگرف
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ستاره های نوترونی، اجرام فشرده سماوی، گرانش های تعمیم یافته
سال 1401
پژوهشگران بهزاد اسلام پناه

چکیده

در این سخنرانی به تحول اجرام فشرده شگرف سماوی در حضور نظریه های گرانشی تعمیم یافته پرداختیم و با داده های رصدی مقایسه کردیم. همچنین در مورد پیش بینی وجود اجرام فشرده در محدوده ی جرم شگافت مطالبی ارائه شد.