1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
2 درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2022
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
دانشمندان جهان در سال 2022، 2 درصد
سال 1401
پژوهشگران بهزاد اسلام پناه

چکیده

کسب عنوان 2 درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2022