1403/02/04
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-1447-3760
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55987589900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک نظری
تلفن: 01132302695

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا جرم ادغامی GW190425، می تواند ستاره ی کوارکی شگرفت باشد؟
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ستاره کوارکی، QCD، جرم باقیمانده
سال 1400
پژوهشگران جلیل صداقت ، سید محمد زبرجد ، غلامحسین بردبار ، بهزاد اسلام پناه ، رحیم مرادی

چکیده

طبق بعضی آزمایش ها مانند برخورد الکترون های قطبیده به پروتون ها در CLAS یا واپاشی های هادرونی لپتون t در آشکارساز OPAL، ثابت جفت شدگی کرومودینامیک در تکانه های پایین بر خلاف QCD مرسوم، مقدار معین دارد. ما قصد داریم تا مدل هایی را بررسی کنیم که این ضریب برهمکنش را در نواحی IR، معین ارائه می دهند. ستاره های فشرده آزمایشگاهی بزرک برای بررسی مدل های مختلف QCD هستند. در این راستا با استفاده از نظریه Background perturbation theory و Analytic perturbation theory، معادله ی حالت ماده کوارک شگفت پایدار را بدست آورده و سپس ویژگی های ساختار ستاره ی کوارکی شگفت غیرچرخان را در نسبیت عام بدست می آوریم. نتایج بدست آمده در گرانش اینشتین با داده های اخیر لایگو از جرم GW190425 که حاصل از ادغام دو جرم فشرده است، قابل مقایسه است. به علاوه، با اعمال تصحیحات مربوط به چرخش ستاره، نتایج بدست آمده برای جرم گرانشی ستاره، داده های لایگو را کاملا پوشش می دهند.