06 فروردین 1402
بابك پاشائي دوشتور

بابک پاشائی دوشتور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران، بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی- کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی معدنی
تلفن: 011-35302301
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی معدنی ، دانشگاه زنجان ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: بررسی اثرات لیگاندهای کمکی در سلول های خورشیدی پروسکایتی، سلول های خورشیدیی حساس شده با رنگ و دیودهای نورگسیل
  • فوق لیسانس شیمی معدنی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: اکسیدهای آلومینیوم یا منیزیم-منگنز به عنوان مدل هایی برای کمپلکس اکسیدکننده آب در فتوسیستم II
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سلول های خورشیدی پروسکایتی
  • سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ
  • دیودهای نورگسیل
  • کاتالیزورهای اکسیدکننده آب
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hossein Rabbi Angourani, Moslem Heydari, Ali Reza Yousefi, Babak Pashaei Doshtour, Andrea Mastinu (2022) Nanoparticles Based-Plant Protein Containing Rosmarinus officinalis Essential Oil; Fabrication, Characterization, and Evaluation Applied Sciences-Basel: 12; 9968-9978
2
Babak Pashaei Doshtour, Hashem Shahroosvand, Mohsen Moharramnezhad, Mohammad Ali Kamyabi, Hamed Bakhshi, Melanie Pilkington, Mohammad Khaja Nazeeruddin (2021) Two in One: A Dinuclear Ru (II) Complex for Deep-Red Light-Emitting Electrochemical Cells and as an Electrochemiluminescence Probe for Organophosphorus Pesticides INORGANIC CHEMISTRY: 60; 17040–17050
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
بابک پاشائی دوشتور، طاهره مکاری یزدلی، هاشم شهروس وند (1401) پلیمرهای شیمی معدنی شابک:9786226933377
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
بابک پاشائی دوشتور (1401) سلول های الکتروشیمیایی نور گسیل دانشکده شیمی
2

انجمن‌های علمی

بیشتر