1403/03/03

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات پژوهش

عنوان
قرص های برافزایشی در نظریات اسکالر-تانسوری گرانش
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیاهچاله ها، برافزایش، نظریات اسکالر-تانسوری گرانش، جفتیدگی ناکمینه، برافزایش میدان های اسکالر بر روی سیاهچاله
سال 1396
پژوهشگران آناهیتا حاجی زاده چناری(دانشجو)، اکرم السادات سفیدگر(استاد مشاور)، کوروش نوذری(استاد راهنما)

چکیده

مسئله ی برافزایش بر روی سیاهچاله ها جزء مسائل بسیار مهم در اخترفیزیک نوین به حساب می آید. در مشاهدات رصدی نیز فرایند برافزایش برای ساختارهای متنوعی مشاهده شده است. در سال های اخیر تمرکز زیادی بر مطالعه نظری مسئله ی برافزایش بر روی سیاهچاله ها هم از دیدگاه نیوتنی و هم از دیدگاه نسبیتی انجام شده است. در سال های اخیربرافزایش میدان های اسکالر بر روی سیاهچاله ها نیز به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین امکان برافزایش با حضور جفتیدگی ناکمینه میدان اسکالر برافزایش کننده مورد توجه قرار گرفته است. اما تاکنون امکان برافزایش جفتیدگی ناکمینه میدان اسکالر با بخش گرانشی و نیز جفتیدگی ناکمینه مشتقات میدان اسکار با تانسور اینشتین در رده نظریات عام اسکالر-تانسوری مورد بررسی قرار نگرفته است. این پایان نامه در صدد پر کردن خلأ ذکر شده در تحقیقات مرتبط با برافزایش میدان های اسکالر بر روی سیاهچاله ها می باشد. با در نظر گرفتن جفتیدگی ناکمینه ی یک میدان اسکالر کانونیک با اسکالر ریچی و جفتیدگی ناکمینه ی مشتقات این میدان اسکالر با تانسور اینشتین در چارچوب نظریات عام اسکالر-تانسوری، کمیت های اصلی برافزایش بر روی سیاهچاله مانند نرخ برافزایش و کمیت های هیدرودینامیکی مربوطه را فرمول بندی می نماییم و مورد تحلیل نظری قرار می دهیم.