1403/03/03

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات پژوهش

عنوان
انجمن فیزیک ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضویت پیوسته انجمن فیزیک ایران
سال 1396
پژوهشگران اکرم السادات سفیدگر

چکیده

عضویت پیوسته انجمن فیزیک ایران