1403/03/03

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات درس

عنوان مکانیک کوانتوم 1-آموزش مجازی-جلسه هشتم
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات