1403/02/31

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات درس

عنوان مکانیک کوانتوم پیشرفته 2-آموزش مجازی-جلسه ششم
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات