1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزه های شناختی در آموزش مجازی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
طرح درس، اصول تدریس، روش ها
سال 1399
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این کارگاه به انواع روشهایی که در آموزش مجازی برای تدریس بهتر و ارائه مفید مطالب میتواند بکا ررود، اشاره گردید.