1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با آیین نامه ارتقاء و شیوه نامه های آن
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، ارتقا
سال 1399
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره طبق آخرین شیوه نامه به موادی که در ارتقا مشمول امتیاز هستند، اشاره گردید.