1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکردهای تربیتی در مواجهه با فضای مجازی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
رویکرد تربیتی، فضای مجازی
سال 1397
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این کارگاه به رویکردهای مختلف در موجهه با فصای مجازی که امروزه جزو لاینفک روزمره هر شخص است و جلوگیری از آسیبهای احتمالی مورد بحث قرار گرفت.