1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح درس نویسی و شیوه های تدریس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
طرح درس سالانه
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به نحوه ی نوشتن طرح درس که از ضروریات تدریس هست، اشاره شد.