1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
خانواده و اشتغال: تعادل یا تعارض
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
خانواده، اشتغال
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به جنبه های مختلف خانواده و اشتغال: تعادل یا تعارض آنها پرداخته شد.