1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه گفتمانی اساتید با دانشجویان
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
گفتگو، اساتید، دانشجویان
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به نحوه ی رابطه گفتمانی اساتید با دانشجویان و مسایل مرتبط با این زمینه پرداخته شد.