1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندی های جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
رتبه بندی دانشگاه ها، ارتقای جایگاه دانشگاه
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندی های جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه