1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
نشست بررسی جریان های انقلاب فرهنگی و جنسی در امریکا در 4 دهه اخیر، با روایت و نگاه ایکسونامی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
انقلاب فرهنگی، انقلاب جنسی، آمریکا
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به جریانهای انقلاب فرهنگی و جنسی در امریکا به ویژه در چهار دهه اخیر و مضرات آنها اشاره شد. ایکسونامی، آن‌گونه که در توضیح یک‌خطی که برای معرفی به رسانه‌ها داده شد، روایتگر سیر رسیدن به «آزادی جنسی» در جامعه آمریکایی، یعنی سردمدار کشورهای «آزاد»، است.