1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه مجازی، ترفیع، تشویقی
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به نحوه ی امتیازبندی و آیین نامه های موجود در پایه های تشویقی و سپس نحوه ی بارگزاری آنها در سامانه دانشگاهی ژیرو شرح داده شد.