1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاه به ابعاد معنایی ، اجتماعی و فرهنگی حجاب
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
حجاب، بعد معنوی، بعد اجتماعی
سال 1402
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

لزوم پوشیدگی و به اصطلاح حجاب زن در برابر مرد بیگانه یکی از احکام بدیهی در اسلام است و در قرآن کریم مکرر روی آن تاکید شده است. از مسائل مهمی که در این باب مطرح است این که «آثار فردی و اجتماعی عفاف و حجاب چه نقشی در تامین امنیت اجتماعی زنان دارد؟». آیا احکام پوشش از مختصات اجتماعی است، یعنی ضرر و زیان آن مربوط به جامعه است یا علاوه بر آثار اجتماعی، آثار فردی نیز دارد که پیامدهای سوء ناشی از بدحجابی در وهله اول متوجه خود زن می گردد و بعد به جامعه برمی گردد. این ها مسائلی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد و لذا آن را در دو حیطه آثار فردی و اجتماعی آورده ایم و برای مخاطب این مطلب روشن خواهد شد که عفاف و حجاب با امنیت اجتماعی زنان رابطه مستقیمی دارد.