1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
نظام مدیریت منابع و استناد (Endnote ,Mendeley)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

انجام هر پژوهش علمی مستلزم مطالعات ادبیات تحقیق مرتبط است. روش ارجاع به این ادبیات از اهمیت خاصی برخوردار است و ضمن اعتبار بخشی به پژوهش، امانت داری مؤلف را که از مباحث اصلی اخلاق در پژوهش است، نشان می دهد. به علاوه خوانندگان را به منابع اصلی استفاده شده در پژوهش هدایت می کند. مدیریت این منابع کار پردغدغهای است که ذهن پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. نرم افزارهای مختلفی جهت تسهیل امر مدیریت منابع و ماخذ تهیه شدهاندکه ضمن افزایش دقت در استناددهی از مشقت های استناددهی دستی میکاهند.