1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد پایگاه های Scholar Google و WOSCC ، Scopus ، ISC در پژوهش های علم سنجی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

این کارگاه آموزشی منجر به آشنایی با شاخص های ارزیابی پژوهشگران و مجلات علمی در پایگاه های علمی مختلف می گردد. از این رو، پژوهشگران و دیگر ذینفعان مانند دانشگاهها می توانند به پایش و مقایسه پژوهشگران با اهداف گوناگونی بپردازند. علاوه بر این، امکان ارزیابی و انتخاب مجلات علمی معتبر نیز برای کلیه ذینفعان فراهم خواهد شد. کارشناسان پژوهشی و علم سنجی دانشگاهها نیز می توانند اطلاعات جامعی در خصوص عملکرد پژوهشی دانشگاهها بازیابی کنند.