1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
آمار و آزمون های آماری در علم سنجی با نگاه کاربردی (نرم افزار SPSS)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

درک مباحث آماری و آشنایی با نرم افزارهای آماری پژوهشگران را برای انجام بهتر پژوهش هایشان توانمند می سازد. از طرفی، داشتن فهم آماری بر خوانش، تحلیل، تفسیر و نیز داوری آثار علمی و مقالات دیگران نیز تاثیر گذار است. از این رو که spss در این دوره تلاش می شود ضمن بیان مهمترین مباحث آماری موجود در پژوهشهای اجتماعی، نرم افزار معتبرترین نرم افزار آماری حوزه علوم اجتماعی بصورت کاربردی به مخاطبان آموزش داده شود.