1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش کاربردی ابزارها و نرم افزارهای مصور سازی در علم
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

توانایی در تحلیل داده های علم سنجی و کتاب سنجی و تبدیل داده های خام مستخرج از پایگاه های استنادی به نقشه ها و نمودارهای متنوع و معنی دار که ابزار انتقال اطلاعات و دیداری سازی داده ها است از نیازهای اساسی و مهم پژوهشگران، دانشجویان و اعضاء هیئت علمی است. شرکت در کارگاه حاضر و یادگیری عملی نرم افزارهای علم سنجی از پیش نیازهای اصلی و مهم علم سنجان است. در این راستا در مورد انواع نرمافزارها مانند نرم افزارهای پیش پردازش: بیب اکسل- راور پریمپ، نرم افزارهای پردازشی: یو سی آی نت- گفی، نرم افزارهای ترسیم نقشه: وس ویور- نت دراو- پاژگ، نحوه ورود داده ها در بیب اکسل ، نحوه ایجاد ماتریس هم نویسندگی در بیب اکسل بحث شد.