1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد فلسفه در حل چالش های اخلاقی در جهان روز
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

اخلاق کاربردی حوزه ای از تفکر است که کاربردی شدن فلسفه در آن به خوبی قابل مشاهده است. از زمان شکل گیری رشته ای علمی به نام اخلاق کاربردی بیش از چند دهه نمی گذرد، اما با وجود، این ریشه های آن را به خوبی می توان در سخنان فیلسوفان پیشین پی جویی کرد. در اخلاق کاربردی مسئله اصلی این است که آیا می توان اخلاق و رفتار انسان ها را تحت یک قاعده یا اصلِ عام و کلی نظام بخشید یا خیر. در این نشست، به بررسی چالش هایی که اخلاق کاربردی با آن مواجه است، پرداخته شد. مهم ترین این چالش ها عبارت است از: مسئله شکّاکیت اخلاقی که در آن مسئله نسبیت و ذهن گرایی اخلاقی مطرح می شود. مسئله تخصص اخلاقی امکان حصول چنین تخصصی؛ و تأثیر و جایگاه دلایل در اخلاق نیز از دیگر مسائل مطرح شده می باشند.