1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
پوشش های نامرئی، چالش ها و کاربردها
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فرامواد، نامرئیت، خمش نور، ابزارهای پوششی
سال 1400
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

تحقیقات و آزمایشات اخیر با فرامواد، پیشرفت هایی را در توسعه ی نامرئیت ایجاد کرده است. فرامواد می توانند با خمش نور حول اشیا و از طریق شکست (بجای پراکنده شدن از آن ها)، منجر به نامرئیت شوند. از آنجایی که هیچ ماده ی طبیعی ای چنین رفتاری را از خود نشان نمی دهد، مهندسان در تلاشند تا با استفاده از فرامواد ابزارهای پوششی ای طراحی کنند که قادر باشد نور را حول یک شی طوری خم کند که انگار آن شی حضور ندارد تا مانع دید شود. همچنین، پیشرفت های غیر منتظره از بکارگیری ویژگی های نور برای نامرئیت، ممکن است کاربرد های با اهمیتی در آینده به همراه داشته باشد.