1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
مهارت های ارتباط موثر در کلاس درس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1397
پژوهشگران آرزو رشیدی

چکیده

در این دوره به علل موثر بر بازخورد موثر در کلاس درس اشاره شد. انواع مهارتهایی که می تواند به ارتباط متقابل بین دانشجو و استاد کمک کند، همراه با مثال های عملی مورد بحث قرار گرفت.