1403/02/29
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تغییر ضخامت نانو پوسته های کروی VO2 بر جذب نوری در چندلایه های فوتونی نامتقارن یک بعدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوپوسته های VO2، کسر پر شدگی، گذار فاز، جذب افزایش یافته ی چند مدی
سال 1400
پژوهشگران شیوا رشیدی ، صمد روشن انتطار ، آرزو رشیدی

چکیده

در این مقاله، بهینه مقادیر ضخامت های نانو پوسته های VO2 که جذب را در یک ساختار نامتقارن یک بعدی به حداکثر می رسانند، تحت کسرهای پرشدگی پایین 0.01 و 0.001 بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که گذار فاز نیمرسانا به فلزی نانوذرات بسیار نازک (ضخیم) VO2 با کسرهای حجمی 0.01 (0.001) می تواند منجر به جذب افزایش یافته ی چند مدی در سیستم پیشنهادی شود.