1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات درس

عنوان اپتیک غیرخطی
شماره 4034-161-01
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز اپتیک پیشرفته
توضیحات آشنایی با مباحث مربوط به اپتیک غیرخطی