1402/12/06
علی اکبر عموئی

علی اکبر عموئی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظری و تجربی عملکرد خشک کن دوار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خشک کن
سال 1392
پژوهشگران الهه تقی زاد پاشا(دانشجو)، علی اکبر عموئی(استاد مشاور)

چکیده

خشک کن