1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب دانش فنی تولید انواع پیروفسفات ها ( تتراپتاسیم پیروفسفات و دی پتاسیم دی هیدروژن پیروفسفات)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پتاسیم دی هیدروژن پیروفسفات، تتراپتاسیم پیروفسفات، صنایع غذایی
سال 1393
پژوهشگران نیاز منادی ، سید ناصر عزیزی ، محمد جواد چایچی

چکیده

در این تحقیق روش های سنتز دی هیدروژن پیروفسفات و تتراپتاسیم پیروفسفات موردارزیابی قرار گرفت و روش مناسب با توجه به زمان کمتر، همچنین کیفیت و خلوص بیشتر محصول نهایی و قابلیت کنترل واکنش انتخاب شد. در این روش، از آب گیری در شرایط دمایی مناسب از ترکیب مونو پتاسیم فسفات به عنوان ماده اولیه واکنش استفاده شد که محصولی مطابق با استانداردهای توصیه شده و کیفیت بسیار مناسب تهیه شد.