1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
بر رتبه بندیهای جهانی -راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
سال 1402
پژوهشگران نیاز منادی

چکیده

بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه