09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان فرماندهي و كنترل جمهوري اسلامي ايران در حفظ امنيت منطقه خاورميانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امنیت، ایران، فرماندهی و کنترل، قدرت، منطقه خاورمیانه.
مجله Journal of Political Strategy
شناسه DOI http://www.rahbordsyasi.ir/issue_15040_15081.html
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول)

چکیده

تأمین امنیت ملی در عصر پرشتاب تحولات جهانی به دلیل درهم تنیده گی، به فرماندهی و کنترل کارآمد نیازمند است. در این ماتریس پیچیده سیاست بین الملل، منطقه خاورمیانه به دلیل نفوذ قدرت های فرامنطقه ای همواره به عنوان پرآشوب ترین منطقه جهان از فقدان امنیت رنج می برد. ایران وارث سرزمینی است که مهد یکی از بزرگترین تمدن های جهان بوده است. این کشور در دهه های اخیر به دلیل ناامنی های برساخته منطقه خاورمیانه متحمل هزینه های سنگینی شده است. با توجه به این واقعیت به روش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای چگونه می تواند ناامنی های منطقه خاورمیانه را فرماندهی و کنترل کند تا امنیت پایدارتر ملی تأمین شود؟ فرضیه پژوهش حاضر اینست که این کشور با استفاده از رویکرد-های فکری چند وجهی امنیت و نیز با اتخاذ استراتژی همراه سازی سایر دولت-ملت ها و جنبش های آزادی بخش در تأمین و کنترل امنیت خاورمیانه نقش آفرین خواهد بود. یافته های پژوهش حاکی است، به دلیل اشتراکات فراوان میان ملت های منطقه و تحول در نوع نظام های سیاسی و برقراری نظام های مردم سالاری، صلح و امنیت پایدار تأمین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شده است توانمندی های این کشور در بهره گیری از قابلیت های سامانه منطقه خاورمیانه و ایجاد ساخت جدیدی از سامانه منطقه امن تر تبیین شود.