09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد سیاست خارجی ایران و روسیه در حوزه خزر
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
رویکرد سیاست خارجی ایران و روسیه در حوزه خزر
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول)

چکیده

رویکرد سیاست خارجی ایران و روسیه در حوزه خزر